Informacja dla rolników, którzy odnieśli straty w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych

Informacja dla rolników, którzy odnieśli straty w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych

W związku z potwierdzeniem wystąpienia przymrozków wiosennych  w terminie od 20.04.2024 do dnia 23.04.2024, oraz 26.04.2024 r. na terenie Gminy Zakroczym, Burmistrz Zakroczymia informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

Mając na uwadze realny termin oszacowania strat, termin składania wniosków ustala się do 15 maja 2024 r.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – korytarz przed wejściem do Referat Inwestycji. Formularz można pobrać również klikając w link – FORMULARZ

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski, należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – pokój nr 11 w terminie do 15 maja 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 112 02 58.

Załączniki wymagane do wniosku:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Uwaga!!!!

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o dopłaty bezpośrednie.

 BURMISTRZ

/-/ Artur Ciecierski