Indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat

Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Zakroczym zostały wprowadzone indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu:

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • podatku od nieruchomości;
  • podatku rolnego;
  • podatku leśnego;
  • podatku od środków transportowych.

Informacje o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego są sukcesywnie przesyłane do podatników.

Przypominamy, iż dokonując wpłaty w banku należy podać numer rachunku, na jaki ma być dokonany przelew. Bank nie posiada listy Państwa indywidualnych numerów rachunków.

Poniżej przedstawiamy wzór pisma informacyjnego, jakie otrzymacie Państwo z urzędu.