II edycja Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w II edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”.

Celem Konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z województwa mazowieckiego w tym zakresie. Pomimo, że tematyka wydaje się trudna i specjalistyczna, to dotyczy zagadnień i aktywności szkół, które otaczają każdego z nas i są z pewnością realizowane w przedszkolach i szkołach.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych pod numerami telefonów: 22 35 63 839, 22 59 79 092, 22 59 79 480

Plakat Konkursowy