Gmina Zakroczym członkiem Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński

Możemy się już oficjalnie pochwalić, że Gmina Zakroczym została członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

Celem utworzonego w 2006 roku stowarzyszenia, które w chwili obecnej liczy aż 188 podmiotów, jest przede wszystkim partnerskie podejmowanie wszelkich działań dążących do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego całego obszaru objętego działaniem LGD, rozszerzonego  w tym roku również o gminę Zakroczym.

W dniu 30 marca br. w Miętowych Wzgórzach gościliśmy delegację stowarzyszenia. Po zaprezentowaniu przez Burmistrza informacji o gminie odbyło się również posiedzenia zarządu LGD, podczas którego do stowarzyszenia włączone zostały również podmioty działające na terenie naszej gminy, reprezentujące sektor publiczny – Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu, sektor społeczny – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakroczymiu oraz sektor gospodarczy – Dwór „Złotopolska Dolina”.

Dzięki temu, że jako gmina staliśmy się oficjalnym członkiem Stowarzyszenia tworzony właśnie przez LGD dokument strategiczny, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027, wyznaczający priorytetowe kierunki rozwoju stowarzyszenia, obejmie również teren naszej gminy. Przeprowadzone analizy wskażą nie tylko potencjał gminy ale pozwolą również zidentyfikować, zarówno te społeczne jak i inwestycyjne, priorytetowe obszary wymagające wsparcia finansowego. W związku z tym nie tylko my jako gmina, ale również działające na jej terenie podmioty będą mogły korzystać ze środków finansowych przyznanych LGD w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Zgodnie ze statutem do LGD mogą przystąpić zarówno osoby fizyczne jak i podmioty posiadające osobowość prawną – podmioty gospodarcze, instytucje, samorządy, stowarzyszenia, fundacje, parafie.

Już dziś zachęcamy Państwa do przystąpienia do LGD Zalew Zegrzyński. Droga jest bardzo prosta – należy złożyć jedynie deklarację członkowską.

Więcej szczegółowych informacji na temat możliwości wstąpienia do LGD można znaleźć tu

Deklaracje członkowskie można pobrać ze strony Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI (lgdzz.pl)