Dzień Edukacji Narodowej w gminie Zakroczym

W dniach 13 i 14 września w gminnych placówkach oświatowych odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorzy placówek przyznali swym pracownikom okolicznościowe nagrody za trud włożony w edukację naszych dzieci. Burmistrz Artur Ciecierski także przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Otrzymali je Anna Dudziej i Karol Biernacki ze szkoły w Zakroczymiu, Aleksandra Szczurowska i Bożena Wyszyńska – ze szkoły w Wojszczycach, a także Elżbieta Lewandowska i Klaudyna Ambroziak z gminnego przedszkola.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom szkół i przedszkola dziękujemy za to, że nie tylko uczą, ale pokazują dzieciom i młodzieży właściwe drogi życia. Życzymy Wam wiele radości z wykonywanej pracy.

Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu

Szkoła Podstawowa w Wojszczycach

Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu