Dystrybucja jodku potasu na terenie Gminy Zakroczym

Stosownie do zaleceń administracji centralnej Gmina Zakroczym włączyła się do działań prewencyjnych, przygotowujących do dystrybucji tabletek jodku potasu. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez władze krajowe, obecnie zagrożenie radiacyjne nie występuje. Sytuacja jest monitorowana przez Państwową Agencje Atomistyki.
Lokalizacja Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu na terenie Gminy Zakroczym:
1. Przechodnia POZ w Zakroczymiu, Rynek 7,
2. Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu, ul. O.H. Koźmińskiego 63,
3. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, Wojszczyce 4a,
4. Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej, Wygoda Smoszewska 16A,
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Trębkach Nowych, Trębki Nowe 100b.

Otwarcie punktów nastąpi wyłącznie w chwili wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, po decyzji władz krajowych o konieczności wydawania tabletek z jodkiem potasu mieszkańcom.
DO TEGO CZASU PUNKTY WYDAWANIA SĄ NIECZYNNE.
Załącznik „Broszura informacyjna – profilaktyka jodowa”.