Dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie emisji spalin, poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W ramach projektu, właściciele lokali mieszkalnych mogą pozyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację. Wsparcie finansowe będzie udzielane w dwóch wariantach; w pierwszym wariancie można uzyskać 32 000 lub 37 000 zł, w drugim wariancie maksymalna wysokość wsparcia wyniesie 15 000 zł.

Wszelkie informacje dostępne są na dedykowanej stornie internetowej: Czyste Powietrze | Czyste Powietrze