Dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji w związku z COVID-19.

Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się ze szczegółami projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Projekt skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw, które odnotowały spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 % liczonych jako suma przychodów ze sprzedaży netto w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 roku w porównaniu do sumy przychodów ze sprzedaży netto z czerwca, lipca i sierpnia 2019 r, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Dla MSP który działa w branży:
1. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
2. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
3. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
4. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
5. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
6. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
7. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
8. 74.20.Z Działalność fotograficzna
9. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
10. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
11. 93.12.Z Działalność klubów sportowych
12. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
13. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
14. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
15. 93.29.Z (93.29.A, 93.29.B) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy. W skrócie dofinansowanie w wysokości: : 7 845,11 x ilość etatów x ilośc miesięcy (maks. do 164 747,31 PLN przy 49 pełnych etatach).

WAŻNE!!! Wnioski można składać do 21 października 2020 r.

Więcej informacji dotyczących możliwości pozyskania środków w linku poniżej:

3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19 – nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20