Debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zakroczym

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zakroczym, która odbędzie się 13 września 2023 r. o godz.12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu.
Spotkanie, realizowane w ramach cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ”, ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa seniorów i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas debaty omówione zostaną również problemy zgłaszane przez mieszkańców za pośrednictwem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
Zapraszamy do udziału w debacie i podzieleniu się swoimi spostrzeżeniami na temat poczucia bezpieczeństwa w naszej gminie.