Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne

Uprzejmie prosimy o wypełnienie przez rolników mieszkających na terenie Gminy Zakroczym ankiety pod tytułem „Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne”.

Jest ona dostępna pod linkiem: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

        a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,

        b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,

        c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych proszę kierować na adres: inomel@agrocompolska.pl .