Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

OGŁOSZENIE z dnia 8 listopada 2023 r. o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały  w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...

2. Mistrzostwa Zakroczymia w brydżu sportowym

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2. Mistrzostwach Zakroczymia w brydżu sportowym zorganizowanym w dniu 5 listopada 2023 r. wspólnie z Mazowieckim Związkiem Brydża Sportowego. Miejsce gry: Szkoła Podstawowa im. Pomnik...

Nabór wniosków do ARiMR

Kierownik BP ARiMR w Pomiechówku informuję, że aktualnie w Biurze Powiatowym trwają następujące nabory wniosków: 1. Dla rolników, którzy zajmują się uprawą kalafiorów lub brokułów, a w związku z trwającą...