Konsultacje społeczne dot. projektów nowych statutów 17 sołectw w gminie Zakroczym

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów nowych statutów 17 sołectw w gminie Zakroczym.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców sołectw na terenie gminy Zakroczym w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących nowych statutów sołectw.

Więcej informacji pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2820