Umowa na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej przy SP w Wojszczycach podpisana

18 sierpnia 2021 r. Zastępca Burmistrza Zakroczymia – Agata Januszewska oraz Skarbnik Gminy – Małgorzata Kobrzyńska podpisały umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej”. Wartość przyznanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 opiewa na kwotę 199 904 zł. To w zasadzie maksymalna kwota jaką mogliśmy otrzymać, gdyż dofinansowanie nie mogło przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 625 701,11 zł.

Dzięki otrzymanym środkom na terenie szkoły powstanie nowoczesne, ogrodzone i oświetlone boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24×39 m. przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną, a także 60-metrowa, czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna z blokiem startowym oraz skocznia w dal.

Mamy nadzieję, że zmodernizowana infrastruktura wykorzystywana będzie nie tylko do prowadzenia sportowych zajęć szkolnych, ale stanie się również miejscem do rekreacyjnego spędzania czasu wolnego mieszkańców.

fot. www.mazovia.pl