30 czerwca mija termin złożenia obowiązkowej deklaracji CEEB

30 czerwca mija termin złożenia obowiązkowej deklaracji CEEB. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?
W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:
– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
(paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za mnie zarządca?
W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.
Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o. i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?
Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.

W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą deklarację wypełnić?
W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.

Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są wymienione w deklaracji?
Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej wymienione.

Mam 10 kolektorów słonecznych, co wpisuje w liczbie zainstalowanych źródeł ciepła?
Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako 1 zainstalowane źródło ciepła.

Skąd mogę pobrać deklarację w wersji papierowej?
Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?
Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miasta zgodnie z lokalizacją budynku.

Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?
Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.