Ankieta dotycząca obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”

W 2019 roku z inicjatywy Gminy Łomianki powstał obszar funkcjonalny „Warszawa Zachód”, w skład którego wchodzą: Gmina Łomianki, Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Gmina Stare Babice, Gmina Izabelin, Gmina Czosnów, Gmina Zakroczym, Gmina Jabłonna. Gminy te postanowiły wspólnie opracować Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) dla obszaru „Warszawa Zachód”.

W dokumencie tym ujęte będą kompleksowo zagadnienia transportowe i środowiskowe z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Wyzwania z jakimi będziemy musieli się zmierzyć to:
1. zachowania komunikacyjne niekorzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, w których dominująca role odgrywa samochód osobowy w zaspokajaniu potrzeb transportowych;
2. „rozlewanie” się obszarów miejskich i zasiedlanie coraz odleglejszych miejsc, co skutkuje uzależnieniem się od samochodu osobowego;
3. zmiany klimatyczne powodowane wzrostem liczby samochodów osobowych;
4. zanieczyszczenie powietrza przez spaliny;
5. spadek bezpieczeństwa ruchu;
6. wzrost poziomu hałasu, którego źródła upatrywać należy we wzroście intensywności ruchu drogowego;
Zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem jest poznanie potrzeb i zachowań różnych grup wiekowych w procesie tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Aby Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jak najlepiej uwzględniał potrzeby i oczekiwania mieszkańców, zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej identyfikacji głównych problemów, które powinien rozwiązywać SUMP dla obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4ZTR-ApCtKE6_53fn5ZFxzf58SU5NSLOyCdmHA1GE83Ks0Q/viewform

Grafika pogladowa Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej