Zgłoś awarię

 • AWARIE ENERGETYCZNE:
  Zgłoszenia awarii dotyczące energii elektrycznej należy zgłaszać do operatora sieci PGE pod numerem telefonu 991 lub 22 340 41 00.
  .
 • AWARIE WODNO-KANALIZACYJNE
  Zgłoszenie dotyczące awarii wodno-kanalizacyjnych należy zgłaszać telefonicznie pod numererem telefonu 22 785 28 82 lub na adres e-mail: zgk@zakroczym.pl.
 • AWARIE SIECI GAZOWEJ
  Zgłoszenia dotyczące awarii sieci i przyłączy gazowych należy zgłaszać do operatora sieci Gaz Mazowsze Sp. z o.o. pod numerem telefonu 600 206 742.
  .
 • AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO;
  Zgłoszenia dotyczące ciemnych ciągów oświetlenia ulicznego oraz ciemnych lamp można zgłaszać telefonicznie pod numer +48 726 211 411 lub na adres e-mail: pawel.kozlowski@zakroczym.pl.
  Na powyższe dane należy zgłaszać także inne uszkodzenia dotyczące oświetlenia ulicznego (uszkodzone latarnie, zerwane linie zasilające oświetlenie).

.

POZOSTAŁE AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ POPRZEZ PONIŻSZY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY;