Podatki

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłata retencyjna.

Urząd Miejski w Zakroczymiu informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy, informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) określone przez Ministra Finansów (Rozporządzenie Ministra Finansów poz. 1104, poz.1105,   poz. 1126).

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się dotychczasowe wzory informacji i deklaracji uchwalone przez Radę Gminy Zakroczym Nr XXII/98/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

Do składanych deklaracji należy załączyć:

  1. Akt notarialny lub
  2. umowę dzierżawy nieruchomości,
  3. klauzulę informacyjną ( w przypadku składania deklaracji przez osobę fizyczną) [wzór do pobrania],
  4. pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia (dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik)  [wzór do pobrania].

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym – parter, pokój nr 7, tel. (22) 785 21 45, nr wew. 229, 230.

Wpłat można dokonywać  na konto Gminy Zakroczym:
MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH, NR: 71 8009 1062 0016 4887 2007 0001

Podatek od nieruchomości

Wszystkie informacje.

Podatek rolny

Wszystkie informacje.

Podatek leśny

Wszystkie informacje.

Opłata retencyjna

Wszystkie informacje.