Obchody 600-lecia

1422 – 2022 – 600 urodziny miasta Zakroczymia

Rok 2022 będzie dla mieszkańców gminy Zakroczym wyjątkowy. To właśnie w tym roku przypada okrągły jubileusz nadania Zakroczymiowi statusu miasta. By godnie upamiętnić tę wyjątkową rocznicę i jeszcze bardziej umocnić poczucie tożsamości lokalnej oraz przynależność do naszej zakroczymskiej wspólnoty, Rada Miejska w Zakroczymiu ustanowiła rok 2022 rokiem 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Dlatego też zaplanowane w ramach jubileuszu wydarzenia bez wątpienia zdominują w tym roku życie społeczno-kulturalne naszego miasta.

Wielkie święto w gminie

Przygotowania do obchodów nadania praw miejskich Zakroczymiowi rozpoczęły się wiele miesięcy wcześniej. W 2021 roku, zarządzeniem Burmistrza, powołany został Komitet organizacyjny, który przy ścisłej współpracy z radnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zakroczymiu, Biblioteką Miejską w Zakroczymiu, Szkołą Podstawową w Zakroczymiu i Szkołą Podstawową w Wojszczycach pracował nad kalendarzem i szczegółowym scenariuszem obchodów. Pierwszy akcent 600-lecia, pojawił się już na samym początku roku w postaci kalendarza gminnego, który rozdawaliśmy mieszkańcom. Była to pierwsza zapowiedź przypadającego na ten rok święta. Specjalnie na tę uroczystość opracowane zostało również logo 600-lecia, które konsekwentnie przez cały rok będzie się pojawiało na wszystkich materiałach promujących ten wyjątkowy jubileusz.

Mamy nadzieję, że różnorodność i atrakcyjność zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych zachęci do udziału w nich nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również powiatu jak i całego województwa mazowieckiego.

Świętowanie z historią w tle

Na przestrzeni  600-letniej historii Zakroczymia działo się wiele. Podkreślić należy, że Zakroczym jest jednym z najstarszych grodów na Mazowszu. Historia jego powstania rozpoczęła się wraz z kształtowaniem początków państwowości polskiej. W dokumentach po raz pierwszy został wspomniany już w 1065 roku. W 1422 roku miało miejsce nadanie praw miejskich chełmińskich przez księcia Janusza I, które następnie zostało potwierdzone w 1488 przez księcia Bolesława IV. Zarówno samo miasto jak i cała gmina brały udział w najważniejszych wydarzeniach historycznych dla Polski – potop szwedzki, powstania listopadowe i styczniowe, czy druga wojna światowa. W czasach średniowiecza Zakroczym pełnił funkcję stolicy ziemi zakroczymskiej, siedziby kasztelańskiej. Odbywały się w nim liczne zjazdy szlachty i sejmiki. Tu książę Janusz I nadawał przywileje m.in. dla Warszawy, a położenie nad Wisłą pozwoliło miastu stać się dość istotnym ośrodkiem handlu solą. Tu kasztelanem był Jan Kostka, ojciec świętego Stanisława Kostki, którego relikwie do dzisiaj przechowywane są w zakroczymskiej farze. W trakcie powstania listopadowego, po zajęciu Warszawy przez Rosjan, Zakroczym ponownie przykuwał uwagę całego kraju, gdy w refektarzu zakroczymskiego klasztoru odbywały się posiedzenia Rządu i Sejmu Rzeczypospolitej. Zaś bohaterska obrona we wrześniu 1939 roku na zawsze zapadła w pamięć mieszkańców naszej gminy. Nie sposób, zatem przejść obojętnie wobec przypadającej na ten rok rocznicy nadania praw miejskich Zakroczymiowi i nie cofnąć się, choćby na chwilę, do tych niezwykle istotnych historycznych wydarzeń, mających ogromny wpływ na kształt miejsca w którym teraz żyjemy.

Będzie hucznie i radośnie, ale też sentymentalnie i wzniośle

Z okazji jubileuszu, na przestrzeni całego roku, zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, imprez i uroczystości. Szereg konkursów, wernisaży, wystaw, wieczorków literackich, spotkań, spacerów i inscenizacji historycznych. Z okazji 600-lecia odbędą się również wydarzenia sportowe – turnieje, biegi i zawody. Jednym z pierwszych wydarzeń, które zainauguruje jubileusz będzie ogłoszona na początku kwietnia akcja sadzenia, na terenie całej gminy, 600 drzew na 600-lecie.  Pod koniec marca zostaną ogłoszone również pierwsze konkursy międzyszkolne.

Najważniejszym jednak punktem obchodów, będą wydarzenia zaplanowane na pierwszy weekend września – 2 września odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, koncert prof. Marii Pomianowskiej „Mazowsze w Koronie” oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żydów na cmentarzu żydowskim.

3 września zorganizowany zostanie piknik rodzinny podczas którego wystąpią znani i cenieni artyści polskiej sceny muzycznej i rozrywkowej – Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski i Marcin Daniec. Zorganizowany zostanie „Zakroczymski kiermasz rozmaitości lokalnych”, gdzie lokalni wytwórcy zaprezentują swoje wyroby spożywcze (m.in. miody, syropy, przetwory, chleby, sery, wędliny, słodkości) oraz rękodzielnicze (m.in. biżuteria, ceramika, malarstwo, rzeźba, decupage, szydełkowanie, hafciarstwo, filc, dekoracje). Odbędą się również gry i zabawy rekreacyjne dla dzieci, warsztaty kreatywne i artystyczne, drużynowy turniej edukacyjno-zręcznościowy dla dzieci z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

4 września po uroczystej mszy świętej odprawionej w Kościele parafialnym, przez biskupa płockiego Piotra Liberę, na rynku w Zakroczymiu odbędą się najważniejsze  wydarzenia obchodów. Aby poczuć prawdziwy klimat średniowiecza nasz zakroczymski rynek zamieni się na jeden dzień w średniowieczny jarmark z licznymi stoiskami rzemieślniczymi na których średniowieczni kupcy będą prezentować swoje wyroby, towary i rękodzieło oraz opowiadać jak wyglądało życie w średniowieczu. Powstanie m.in. średniowieczna kuźnia, zbrojownia oraz skryptorium. Będzie można zapoznać się również ze średniowiecznymi sposobami obróbki bursztynu, wytwarzania średniowiecznych garnków czy elementów wykonanych z kolczugi. Zaaranżowane zostaną sceny historyczne z życia średniowiecznego miasta i dworu książęcego m.in. turnieje rycerskie oraz gry i zabawy plebejskie. Przy odpowiednio przygotowanej scenografii, z repliką dokumentu nadania praw miejskich, udziałem rekonstruktorów oraz koni odbędzie się również inscenizacja aktu nadania praw miejskich Zakroczymiowi. Dostępne będą również stoiska edukacyjne, na których prowadzone będą warsztaty, animacje, zabawy i konkursy historyczne angażujące zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Pamiątkę z tego wydarzenia będzie z pewnością własnoręcznie wybita, przy pomocy mincerza, moneta okolicznościowa przygotowana specjalnie na jubileusz. Tego dnia nastąpi również symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ratusza miejskiego.

Wydarzenia w ramach 600-lecia realizowane będą do końca 2022 roku, a ich podsumowaniem będzie specjalne wydanie Kuriera Zakroczymskiego, który w całości poświęcony zostanie jubileuszowi.

Nieocenione wsparcie

Mamy nadzieję, że obchody 600-lecia będą istotnym przedsięwzięciem, nie tylko dla nas jako głównych organizatorów, ale również zaangażują szerokie grono osób, lokalnych instytucji i firm zainteresowanych pielęgnowaniem tradycji i historii naszego miasta.

Już dziś wiemy, że patronat honorowy nad wrześniowymi uroczystościami obejmie Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, co jeszcze bardziej podkreślić rangę uroczystości. Patronat  medialny nad wydarzeniem objęły gazety lokalne –  Gazeta Nowodworska, Tygodnik Nowodworski, nowodworski portal internetowy – wirtualny Nowy Dwór oraz Radio Płońsk. Dzięki temu wszystkie organizowane w ramach jubileuszu wydarzenia będą mogły trafić do zdecydowanie większego grona osób zainteresowanych udziałem. Nawiązaliśmy również współpracę z firmami, które w roli sponsora, chętnie włączą się w organizację wydarzenia wspomagając jubileusz finansowo i rzeczowo.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – to bez wątpienia będzie wyjątkowy rok

Mamy nadzieję, że rok 2022 zapisze się w naszej pamięci jako rok wyjątkowy. Nie tylko ze względu na organizację wielu doniosłych uroczystości, interesujących spotkań, czy rozrywkowych imprez, ale przede wszystkim dlatego, że pełen będzie historycznych wydarzeń, akcentów i wspomnień. Jesteśmy przekonani, że ten jubileuszowy rok będzie nie tylko piękną lekcją historii o naszym mieście, ale wyznaczy również perspektywę rozwoju społeczno-gospodarczego na kolejne lata. A my odpowiedzialni za kreowanie przyszłości całej gminy, z pełnym poszanowaniem jej wartości historycznych, wkroczymy w kolejne stulecie nadania praw miejskich. A pamiątką z jubileuszu dla przyszłych pokoleń pozostaną zasadzone na terenie całej gminy drzewa, ławeczka przyszłości, która stanie na zakroczymskim rynku oraz kapsuła czasu ukryta w zakroczymskiej ziemi.  

Odnosząc się do słów Abrahama Lincolna „To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne” my jesteśmy dumni z naszego miasta. Czy ono będzie dumne z nas? Zrobimy wszystko żeby było…

O szczegółach odbywających się w ramach 600-lecia wydarzeń będziemy informować na naszej stronie www.zakroczym.pl, w zakładce Obchody 600-lecia jak również na profilu fb gminy @ugzakroczym

Konkursy

Konkursy z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi

Wydarzenia

Wydarzenia z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi