Bezdomne zwierzaki w naszej gminie.

Ta zakładka poświęcona jest tematyce bezdomnych zwierząt na terenie gminy Zakroczym.

Informujemy, że sprawami zwierząt dzikich i padłych oraz zwalczaniem bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakroczym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, tel. 22 785 28 82, e-mail: zgk@zakroczym.pl

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. W związku z powyższym jednostką która wypełnia zapisy ww. ustawy, od 1 stycznia 2020 r. jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu. Celem zapewnienia jak najlepszej opieki nad zwierzętami, ZGK podpisał umowę z firmą Blizzard oraz z Fundacją Wzajemnie Pomocni, do zadań których należy: odławianie, transport do schroniska, zapewnienie miejsca w schronisku, całodobowa opieka medyczna, czipowanie i rejestracja, poszukiwanie domówi prowadzenie dokumentacji zwierzęcia.

(kliknięcie w ten link spowoduje przekierowanie na stronę internetową fundacji) ,

Klikając w ten link, otworzy się nowa strona internetowa, na której zapoznać się można z treścią Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt o ochronie zwierząt.

Jeśli widzisz błąkającego się psa;

  • oceń, czy pies jest oswojony, czy nie jest agresywny,
  • oceń jego stan zdrowia,
  • zrób mu zdjęcie i zapamiętaj szczegóły takie jak: rozmiar, kolor umaszczenia, znaki szczególne, czy ma obrożę,
  • zapytaj okoliczne domostwa, czy ktoś poznaje zwierzę, postaraj się ustalić właściciela,
  • rozwieś ogłoszenia, zamieść informację w lokalnych mediach społecznościowych, lub np. na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej: http://zakroczym.pl/tablica-ogloszen/.

Jeżeli nie uda Ci się ustalić właściciela, zgłoś zwierzę na podany powyżej numer telefonu lub adres e-mail.

Jeżeli widzisz złe traktowanie zwierząt zgłoś ten fakt na policję (telefon 997 lub 112), ewentualnie również na powyższe dane. Istnieje także szereg instytucji, stowarzyszeń i fundacji prozwierzęcych, które pomogą w takiej sytuacji.

=====================================================================

A oto bezdomne zwierzęta odłowione w naszej gminie i szukające kochających domów:

Jeśli nie widzisz tutaj żadnych ogłoszeń, ani zdjęć, to znaczy, ze obecnie nikt nie zgłosił bezdomnych zwierząt w naszej gminie lub wszystkie zgłoszone znalazły już dom. 🙂