Gospodarka odpadami

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2024 r.:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Zakroczym
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Zakroczym

 

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW GABARYTOWYCH NA 2024 r.:

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z terenu Miasta Zakroczym Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z terenu gminy Zakroczym

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Wszyscy właściciele zamieszkałych nieruchomości, zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (kliknij, aby pobrać druk deklaracji).

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

OPŁATY ZA ODPADY:

Zgodnie z uchwałą nr LVI/512/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 listopada 2022 r. nowe stawki obowiązują od 01.01.2023 r. w następujących wysokościach:

33,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się podwyższoną miesięczną stawkę w wysokości 99,00 zł od osoby miesięcznie.

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca na konto gminy Zakroczym:
MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH
NR: 54 8009 1062 0016 4887 2007 0016

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK):

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczym 11 w Zakroczymiu. Przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Zakroczym. Przyjmowane są tam wyłącznie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

PSZOK czynny jest w następujące dni:

poniedziałek, czwartek i piątek  w godzinach 8.00 – 16.00

wtorek w godzinach 8.00 – 18.00

środa w godzinach 8.00 – 15.00

sobota w godzinach 8.00 – 12.00

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡