Lista kandydatów przyjętych do Gminnego Klubu Dziecięcego

Lista kandydatów przyjętych do Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja podstawowa

 

Na podstawie art.2 ust.1,3,4 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r „O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3” ( Dz.U.2021.75 t.j. ), Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej z dnia 15.11.2021 r., po przeprowadzonej rekrutacji wstępnej w dniu 17.11.2021r.

 

  1. Przyjęła na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:
  2. Dąbrowska Barbara
  3. Dąbrowska Katarzyna
  4. Jóźwiak Alicja
  5. Kasiński Nikodem
  6. Kaźmierczyk Antoni
  7. Lesak Ignacy
  8. Serwatka Michalina

Data do podania do publicznej wiadomości listy: 18.11.2021

 

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                      Gminnego Klubu Dziecięcego

                                                                                                        w Wygodzie Smoszewskiej

                                                                                                           

                                                                                                         /-/     Monika Śmieszny