Inwestycje zrealizowane w 2021

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY DORANTA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI SWOBODNIA

Zrealizowane zostały dwa etapy inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia”, które obejmowały budowę 36 punktów świetlnych w technologii LED. Łączny koszt inwestycji to kwota 184 330,05 zł. Oświetlenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI I ODGAŁĘŻIENIAMI KANALIZACYJNYMI DO GRANIC POSZCZEGÓLNYCH POSESJI W UL. DUCHOWIZNA W GM. ZAKROCZYM – ETAP I.

Przedmiotem zamówienia była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna w gm. Zakroczym – etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym – rozbudowa sieci kanalizacji”. Etap I objął przyłącza wzdłuż działek (dz. ew. nr 14; 15; 22; 34; 8; 35; 36/1; 36/3; 36/5; 39/3; 39/4; 33; 21; 17; 41; 42; 20 z obrębu 02-17, dz. ew. nr 29; 30/1; 30/2; 49 z obrębu 02–07). Realizacja I etapu to koszt nieco ponad 600 000 zł.

 

PRZEBUDOWA TERENU PRZY INSFRASTRUKTURZE SPORTOWEJ, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKROCZYMIU

Z początkiem marca 2021 roku ruszył II etap prac nad utwardzaniem terenu za budynkiem szkoły. Teren został, wyrównany, utwardzony oraz wyłożony kostką. Wyłożona została droga dojazdowa do infrastruktury sportowej, wydzielone zostały miejsca parkingowe, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, pojawiły się nowe nasadzenia.

 

BUDOWA OŚWIETLENIA WZDŁUŻ ULICY DORANTA

W grudniu 2020 roku rozpoczęła się budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Doranta. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy, zakończony 25 stycznia, obejmował budowę 40 nowoczesnych punktów świetlnych w technologii LED. Wartość tego etapu inwestycji wyniosła 247.610 złotych zaś roboty budowlane były prowadzone przez firmę Zakład Elektroenergetyczny ELTAR Tadeusz Rudziński.

Umowa na roboty budowlane obejmujące drugi etap inwestycji została podpisana 11 lutego. W ramach realizacji tego etapu powstanie 36 punktów świetlnych przy ulicy Doranta oraz w miejscowości Swobodnia. Prace te będą prowadzone przez firmę SP-INSTAL Sebastian Przepiórski. Całkowity koszt budowy II etapu wyniesie 191.467,05 złotych.

Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie. 

 

BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI BŁOGOSŁAWIE

Na początku stycznia rozpoczął się II etap budowy oświetlenia ulicznego w technologii LED w miejscowości Błogosławie. Etap ten zakłada budowę 19 punktów świetlnych wzdłuż dróg gminnych. W odróżnieniu od etapu pierwszego, w etapie drugim wybudowano oświetlenie stylizowane na parkowe (świecące do góry). Ten typ oświetlenia został zaprojektowany w taki sposób, by komponował się z architekturą otoczenia, a także stanowił funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie dostarczające światło po zmroku. Wartość prac składających się na II etap wyniosła 108.567,88 złotych.

Przypomnijmy, iż I etap budowy oświetlenia miał miejsce między 14 września a 21 października 2020 roku. Obejmował swym zakresem budowę 10 punktów świetlnych wzdłuż drogi powiatowej; wartość robót: 46 550 zł. w tym fundusz sołecki wsi Błogosławie 14 227,42zł.

 

BUDOWA OŚWIETLENIA WZDŁUŻ DK62 NA ODCINKU WYGODA SZMOSZEWSKA, EMOLINEK, TRĘBKI NOWE, TRĘBKI STARE, JAWOROWO-TRĘBKI STARE

W pierwszym kwartale 2021 roku został ukończony IV – ostatni – etap budowy oświetlenia ulicznego w technologii LED przy drodze krajowej nr 62. Obejmował on powstanie 29 punktów świetlnych w miejscowościach Trębki Nowe i Trębki Stare.

Łączna kwota inwestycji wyniosła 171.765 złotych z czego kwota 22.312,37 złotych pochodziła z funduszu sołeckiego sołectwa Trębki Stare, a kwota 10.159,88 złotych z funduszu sołeckiego sołectwa Jaworowo-Trębki Stare.

Inwestycja przy DK 62 została podzielona na cztery etapy rozłożone na kolejne lata.  Realizacja pierwszego etapu rozpoczęła się w 2018 roku i obejmowała budowę 21 punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska. Drugi etap, realizowany w roku następnym, obejmował 28 nowych punktów świetlnych między Wygodą Smoszewską a Emolinkiem. Podczas budowy trzeciego etapu, ukończonego w roku ubiegłym, powstało 35 kolejnych punktów świetlnych na obszarze między szkołą w Emolinku, a wsią Jaworowo-Trębki Stare.

Całość inwestycji przy DK 62 była bardzo ważnym zadaniem dla gminy. Dla burmistrza bezpieczeństwo jej mieszkańców jest jednym z priorytetów. Dzięki powstaniu nowego i energooszczędnego oświetlenia przy drodze krajowej jest teraz zdecydowanie bardziej bezpiecznie i komfortowo, zarówno dla prowadzących pojazdy jak i pieszych. Niejako przy okazji jest również oszczędniej i bardziej ekologicznie. Cieszy również fakt, że rośnie świadomość wśród naszych mieszkańców. To oni decydują o wydatkowaniu funduszu sołeckiego swojej miejscowości. W przypadku tej inwestycji, część prac była finansowana właśnie z środków funduszy sołeckich.

 

MODERNIZACJA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKROCZYMIU

W związku z awarią pieca grzewczego w budynku szkoły podstawowej, podjęto decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego remontu instalacji, która niezmiennie ogrzewała szkołę od 16 lat.  Całkowity koszt wymiany pieca oraz modernizacji kotłowni wyniósł 140.357,06 złotych i został sfinansowany z budżetu gminy. Kotłownia została wyposażona w dwa piece połączone kaskadowo. Oznacza to, iż w przypadku ewentualnej awarii jednego z nich, szkoła nie zostanie już pozbawiona ogrzewania. Odnowione zostało także samo pomieszczenie kotłowni. Została wymieniona instalacja elektryczna, wylano nową posadzkę, na której ułożono gres i odmalowano ściany. 

 

URUCHOMIENIE BEZPŁATNEJ KOMUNIKACJI GMINNEJ

2 stycznia uruchomiliśmy bezpłatną komunikację gminną. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy wszystkich miejscowości w gminie zyskali połączenia z Zakroczymiem. Przy ustalaniu rozkładów jazdy zostały wzięte pod uwagę ich opinie, dzięki czemu dojazd do pracy, szkoły, na zakupy, czy przesiadka do innych środków transportu stały się teraz o wiele łatwiejsze.

Utworzone zostały dwie linie autobusowe. Pierwsza przebiega przez miejscowości: Czarna, Zaręby, Smoły, Wojszczyce, Janowo, Błogosławie, Śniadowo, Swobodnia i Strubiny. Długość tej linii wynosi 23.8 km. Druga linia przebiega zaś przez: Smoszewo, Emolinek, Jaworowo-Trębki Stare, Trębki Stare, Trębki Nowe, Henrysin, Wólkę Smoszewską i Mochty-Smok. Jej długość wynosi 22.1 km.
Na każdej z linii dziennie realizowanych jest 14 kursów w dni powszednie oraz 8 w soboty. Usługi transportowe świadczy firma „MAGNET-TRANS” Bartłomiej Obraziński.

Zadanie realizowane w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest  współfinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Kwota wsparcia wynosi 530.214,77 złotych, natomiast wkład własny z budżetu gminy to 107.132,44 złotych.