Fundusze zewnętrzne

Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Zakroczym 2020

W dniach 25.08-21.09.2020 roku został przeprowadzony odbiór azbestu od mieszkańców gminy w ramach zadania „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Zakroczym 2020”.  Łącznie, z 27 gospodarstw oraz OSP, odebrano 67,91 tony azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.136,84 złotych brutto z czego kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 18.998,58 złotych.