Druki i formularze do pobrania

Formularz informacji przedstawianych przez  wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym wnioskodawcy (do umorzeń, rat i odroczeń).
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis – ulga kupna.
Oświadczenie świadka o pracy.
Oświadczenie wnioskodawcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.
Oświadczenie wnioskodawcy o pracy.
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej.
Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu, rozłożenie na raty.
Wniosek o zmianę adresu.
Wniosek o zwolnienie w podatku – ulga kupna.
Wniosek o zwrot, przeksięgowanie, zaliczenie nadpłaty.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (catering)
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych
Oświadczenie roczne o wartości sprzedanych napojów alkoholowych