Program Stypendialny Horyzonty

Fundacja EFC już od 13 lat daje im możliwość nauki w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach. Od 2016 roku robi to w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. W...