Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.08.2022 r.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.08.2022 r. znak WI-I.7820.1.3.2021.MP o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...

Debata oświatowa

Z inicjatywy Burmistrza Zakroczymia w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu (sala gimnastyczna) odbędzie się debata oświatowa z udziałem organu...

Dodatek węglowy – ważne informacje

W dniu 11 sierpnia 2022 r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.  Komu przysługuje...

SUW Henrysin – Woda zdatna do spożycia!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w miejscowości Henrysin.