Warto zobaczyć!

OBIEKTY SAKRALNE

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zakroczymiu
Plebania przy Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zakroczymiu
Dzwonnica przy Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zakroczymiu
Brama Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zakroczymiu
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu
Kościół oo. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca
Ogród oo. Kapucynów przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu
Muzeum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu
Cmentarz parafialny w Zakroczymiu
Kościół św. Mateusza w Smoszewie

 

OBIEKTY ŚWIECKIE

Rynek w Zakroczymiu
XIX-wieczny budynek Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu
XVI-wieczne piwnice dawnej kamienicy starosty w Zakroczymiu
Prochownia Gałachy w Zakroczymiu
XIX-wieczny słup pocztowy przy ulicy Koźmińskiego w Zakroczymiu
Fort I Zakroczym
Muzeum-Garnizon wydzielony Wojska Polskiego „Nowowilejka” w Zakroczymiu
Fort XIII Błogosławie
Fort X Henrysin
Droga forteczna przy Forcie X Henrysin
Fort XII Janowo
Cegielnia w Mochtach-Smoku
Dwór w Smoszewie
Fort XI Strubiny
Punkt oporu Nr 4 Strubiny
Zespół dworski w Trębkach Nowych

POMNIKI I MIEJSCA PAMIĘCI

Pomnik Latarnia na zakroczymskim rynku
Pomnik na Skwerze Żołnierzy Września 1939 w Zakroczymiu
Pomnik Bohaterom Września na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu
Pomnik wdzięczności na Forcie I w Zakroczymiu
Pomnik-pamiątka odprawienia misji w 1841 roku
Pomnik „Rodzina Zakroczymska”
Sygnaturka strażacka
Mogiła zbiorowa cyganów zamordowanych w 1944 roku