Opłata targowa

 

OPŁATA TARGOWA

Pobieranie opłaty targowej reguluje:

Uchwała Nr XVI/154/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.