Studium zagospodarowania przestrzennego

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3. Obwieszczenia.