Dotacje dla stowarzyszeń

2021

I. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

  1. (17.12.2020 r.) Burmistrz Zakroczymia ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Oferty składać można do dnia 11 stycznia 2021 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj).

 

========================================================================

2020

Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2020 r. o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj)

 

IV. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 R. 

  1. (26.09.2020 R.) Burmistrz Zakroczymia ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Oferty składać można do dnia 13 października 2020 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj)
  2. (16.10.2020 R.) Rozstrzygnięty został czwarty konkurs na dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Zakroczym. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia w tej sprawie zamieszczone zostało tutaj (kliknij tutaj).