Dotacje dla stowarzyszeń

IV. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 R. 

  1. (26.09.2020 R.) Burmistrz Zakroczymia ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Oferty składać można do dnia 13 października 2020 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj)
  2. (16.10.2020 R.) Rozstrzygnięty został czwarty konkurs na dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Zakroczym. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia w tej sprawie zamieszczone zostało tutaj (kliknij tutaj).